CBI Pro-Akademia

Aktualności

Bioenergia dla Regionu - Manager Budownictwa Energooszczędnego

27-07-2012

Celem projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 200 pracujących osób dorosłych z województwa łódzkiego do potrzeb regionalnej gospodarki w zakresie budownictwa energooszczędnego i zastosowania odnawialnych źródeł energii.

 

Dla kogo?

Projekt jest adresowany do pracujących osób dorosłych, zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilno - prawną, posiadających wykształcenie średnie lub wyższe, oraz zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, zainteresowanych zdobyciem praktycznej wiedzy, jak zaplanować, sfinansować, zbudować i nowocześnie zarządzać projektami z zakresu budownictwa energooszczędnego. Z udziału w projekcie wykluczone są osoby, które uzyskały wsparcie pomostowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 lub Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kto poprowadzi szkolenia?

W ramach projektu odbędzie się cykl szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i szkoleń e-learningowych, który poprowadzą eksperci i praktycy CBI Pro-Akademia, Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Łódzkiego.

Gdzie i kiedy?

Szkolenia i warsztaty będą się  odbywać w ciągu tygodnia w godzinach popołudniowych oraz w weekendy w Łodzi. Osoby zamieszkałe poza Łodzią otrzymają zwrot kosztów dojazdu do miejsca szkolenia. Zachętą dla kobiet do udziału w projekcie będzie prawo do skorzystania z bezpłatnej opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

 

Co daje udział w szkoleniu?
Uczestnicy szkoleń, którzy ukończą projekt (co najmniej 80% frekwencja) oraz uzyskają średni wynik z pięciu testów na poziomie przekraczającym 60% otrzymają Certyfikat Managera Budownictwa Energooszczędnego w języku polskim i angielskim.

 

Ile kosztuje udział w szkoleniu?
Dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Jak zgłosić swój udział?

Szczegółowe informacje na temat programu, harmonogramu oraz procedury rekrutacji można znaleźć tutaj.

  


Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Newsletter