CBI Pro-Akademia

Aktualności

Bioenergia dla Regionu: Doktoranci zaprezentowali swoje osiągnięcia

01-02-2012

Podczas spotkania podsumowującego po 12 miesiącach pracy doktorantów w ramach projektu „Bioenergia dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów”, młodzi naukowcy z Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego zaprezentowali swoje interdyscyplinarne podprojekty:

  • Dom 2020 i Osiedle 2020 – projekt domu i osiedla niezależnego energetycznie;
  • Hybrydowa elektrociepłownia, bazująca na biomasie, energii słonecznej i wiatrowej;
  • Energia z odpadów komunalnych w województwie łódzkim;
  • Torba słoneczna jako produkt tekstroniczny zintegrowany z ogniwami fotowoltaicznymi.

Szczegółowe informacje na temat podprojektów można znaleźć tutaj.

W spotkaniu uczestniczyły władze i kadra akademicka Politechniki Łódzkiej oraz przedstawiciele Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutu Energetyki oraz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Doktoranci przedstawili swoje osiągnięcia w ramach projektu: zgłoszenia patentowe, wspólne publikacje, monografie międzyuczelniane oraz zdobyte nagrody i wyróżnienia na konkursach.

Spotkanie odbyło się 01.02.2012 r. w Audytorium im. Prof. Grundlacha w Instytucie Maszyn Przepływowych PŁ. Gospodynią spotkania była Pani prof. Dorota Kozanecka, kierownik studiów doktoranckich w zakresie budowy i eksploatacji maszyn na Wydziale Mechanicznym PŁ.
 


Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Newsletter