CBI Pro-Akademia

Aktualności

Bioenergia dla Regionu: Doktoranci podsumowali swoje osiągnięcia

03-07-2012
Dnia 29.06.2012 w Urzędzie Marszałkowskim WŁ odbyła się konferencja pt. „Współpraca nauki i gospodarki szansą na innowacyjność województwa łódzkiego”. Spotkanie miało także charakter podsumowania komponentu ponadnarodowego projektu „Bioenergia dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów”.

W konferencji wzięli udział także Partnerzy zagraniczni projektu:

• KEO Project – Włochy – mgr inż. arch. Sonia Szymańska
• DBFZ – Niemcy – Dr Andreas Ortwein
• NEJO Byggpartner – Szwecja – Józef Neterowicz

Partnerzy z Włoch oraz Niemiec uczestniczyli w konferencji poprzez wideo łącze. Partner szwedzki – w osobie Pana Józefa Neterowicza - pojawił się na spotkaniu osobiście.

Wydarzenie uświetniła swoją obecnością m.in. Pani Prorektor UŁ ds. współpracy z zagranicą – Pani prof. Zofia Wysokińska, przedstawiciele władz Urzędu Marszałkowskiego oraz doradcy – zarówno z UŁ, jak i PŁ, którzy asystowali Doktorantom przez cały okres trwania projektu.

W sesji otwierającej Pani Dyrektor Projektu – dr Ewa Kochańska podsumowała projekt, jako całość, a także przedstawiła rezultaty, które udało się osiągnąć Doktorantom oraz dodatkowe korzyści(pozaprojektowe), które odnieśli młodzi naukowcy.

W sesji głównej nastąpiła prezentacja podprojektów, nad którymi pracowali Doktoranci. Wypowiedzieli się wszyscy uczestnicy komponentu ponadnarodowego, a także wybrani reprezentanci z projektu głównego. Prezentacje uczestników komponentu przeplatane były wypowiedziami Partnerów ponadnarodowych, którzy opowiedzieli o swoim udziale w projekcie oraz przedstawili propozycje dalszej współpracy oraz wskazali nad czym Doktoranci powinni jeszcze pracować, aby udoskonalić swoje podprojekty.

Podsumowaniem konferencji było wystąpienie grupy Doktorantów z komponentu ponadnarodowego projektu „Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów”, którzy przedstawili bardzo ciekawą prezentację dotyczącą innowacji społecznych.

Dopełnieniem wystąpień była prezentacja Pana mgr inż. Marcina Janickiego dotycząca budowania zespołów interdyscyplinarnych w ramach projektu.

Pod koniec wszystkim Doktorantom rozdane zostały certyfikaty poświadczające udział w projekcie oraz komponencie ponadnarodowym.

W konferencji udział wzięło 50 osób.

Prezentacje do pobrania znajdują się tutaj.
 
 
 
 
 
 
.
 

Newsletter