CBI Pro-Akademia

Aktualności

Będzie wsparcie dla mikroelektrowni i mikrogazowni

12-07-2011
„Dzięki temu programowi rolnik będzie mógł być nie tylko konsumentem, ale również producentem energii. Będą mogły być budowane m.in. małe biogazownie dostosowane do potencjału surowcowego gospodarstw rolnych. Już we wrześniu powinien rozpocząć się nabór wniosków na mikroelektrownie czy mikrogazownie” – podaje MRiRW.

Jak podkreśla resort rolnictwa, wykorzystanie niewielkich rozproszonych jednostek wytwarzania energii odnawialnej zlokalizowanych w małych miejscowościach i na terenach wiejskich stwarza szansę na rozwój tych obszarów poprzez dywersyfikację przychodów oraz osiągnięcie korzyści finansowych ze źródeł dotychczas niewykorzystywanych.

Nabór wniosków planowany jest na wrzesień br.

Źródło

Newsletter