CBI Pro-Akademia

Aktualności

Acta Innovations osiąga wyjątkowy wzrost wskaźnika CiteScore Tracker!

24-10-2023

CiteScore Tracker dla Acta Innovations osiągnął 4.0 w ciągu ostatniego miesiąca, kontynuując imponującą tendencję wzrostową!

Czym jest CiteScore Tracker?

CiteScore Tracker jest obliczany w taki sam sposób jak CiteScore, ale dla bieżącego roku, a nie poprzednich, pełnych lat. Obliczenia CiteScore Tracker są aktualizowane co miesiąc i stanowią bieżący wskaźnik wydajności tytułu. Licznik (liczba cytowań) metryki z bieżącego roku jest naliczany co miesiąc w miarę otrzymywania dodatkowych cytowań, tak że konstrukcja jest spójna z konstrukcją CiteScore z całego roku. CiteScore Tracker nie opiera się na kroczącym 12-miesięcznym oknie. Wartości metryki są ustalane w pierwszej połowie roku, a następnie moduł śledzący jest obliczany na kolejny rok. Na przykład CiteScore Tracker 2022 będzie kompletny i aktualizowany w pierwszej połowie 2023 r., kiedy CiteScore Tracker 2023 zacznie być publikowany na Scopus.com.

Wzrost wskaźnika CiteScore jest efektem zobowiązania Acta Innovations do utrzymywania najwyższych standardów naukowej doskonałości i rzetelności. Jako platforma promująca wpływowe badania i wspierająca współpracę naukową w obszarze innowacji, Acta Innovations ma na celu przyspieszenie przekazu wiedzy, inspirację do przyszłych odkryć naukowych oraz rozwoju badań interdyscyplinarnych.

Acta Innovations serdecznie zaprasza zarówno doświadczonych naukowców, jak i młodych badaczy do współpracy w dążeniu do przesuwania granic wiedzy i dokonywania przełomowych osiągnięć. Przesyłając swoje manuskrypty do Acta Innovations, autorzy otrzymują możliwość prezentacji swoich prac przed międzynarodową publicznością, stając się częścią globalnej społeczności naukowej, której celem jest kształtowanie przyszłości poprzez innowacje. Wysyłając swoje artykuły do Acta Innovations, naukowcy mogą aktywnie przyczynić się do globalnego dziedzictwa naukowego i podzielić się swoimi badaniami na skalę międzynarodową.

Gratulujemy całemu zespołowi Acta Innovations znakomitego osiągnięcia i nie możemy się doczekać kolejnych inspirujących publikacji, które przyczynią się do naszego globalnego dziedzictwa naukowego!

Newsletter