CBI Pro-Akademia

Aktualności

Acta Innovations osiąga imponujący wzrost CiteScore!

06-06-2023

Acta Innovations, czasopismo naukowe wydawane przez CBI Pro-Akademia od 2011 roku, poświęcone wynikom najnowocześniejszych badań i innowacjom z zakresu energii, inżynierii środowiska, technologii żywności oraz ekonomii, otrzymało ekscytującą wiadomość, że niecierpliwie oczekiwany CiteScore za rok 2022 został opublikowany, a Acta Innovations uzyskało wynik 2,6. Oznacza to wzrost o prawie 75% w porównaniu z wynikiem z poprzedniego roku. Cały zespół redakcyjny Acta Innovations składa serdeczne podziękowania Autorom i Recenzentom, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Ich ciężka praca, pasja i zaangażowanie w pogłębianie wiedzy i innowacje przyczyniły się do zwiększenia wpływu czasopisma.

Nowy CiteScore jest świadectwem jakości badań opublikowanych w Acta Innovations. Służy jako ważny wskaźnik wpływu czasopisma w środowisku naukowym. CiteScore to wskaźnik opracowany przez Elsevier, wiodące wydawnictwo akademickie, służący do oceny wpływu i wpływu czasopism akademickich. Zapewnia kompleksowy pomiar, który uwzględnia cytowania artykułów opublikowanych w określonym czasopiśmie w określonym okresie. W przeciwieństwie do innych wskaźników, które koncentrują się wyłącznie na wpływie czasopisma, CiteScore bierze pod uwagę cytowania z wielu różnych źródeł, w tym z czasopism naukowych, artykułów konferencyjnych i patentów. To holistyczne podejście ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnej i dokładnej reprezentacji wpływu czasopisma na społeczność naukową. CiteScore oblicza się, dzieląc całkowitą liczbę cytowań artykułów opublikowanych w czasopiśmie w danym roku (np. 2022) przez całkowitą liczbę artykułów opublikowanych w tym samym czasopiśmie w tym roku. Otrzymana liczba reprezentuje średnią liczbę cytowań na artykuł, wskazując względny wpływ i wpływ czasopisma.

Wzrost wskaźnika CiteScore odzwierciedla zaangażowanie Acta Innovations w utrzymywanie najwyższych standardów doskonałości naukowej i rzetelności. Zapewniając platformę dla wpływowych badań i wspierając środowisko współpracy naukowej w zakresie innowacji, Acta Innovations ma na celu przyspieszenie transferu wiedzy, inspirowanie przyszłych odkryć naukowych i badań interdyscyplinarnych. Acta Innovations zaprasza zarówno uznanych naukowców, jak i aspirujących naukowców do przyłączenia się do swojej misji przesuwania granic wiedzy i napędzania zmian transformacyjnych. Przesyłając swoje manuskrypty do Acta Innovations, autorzy mają szansę zaprezentować swoje prace publiczności na całym świecie i stać się częścią międzynarodowej społeczności naukowej, której celem jest kształtowanie przyszłości poprzez innowacje.  

Acta Innovations szczyci się znaczącymi osiągnięciami w upowszechnianiu interdyscyplinarnych wyników badań, co odzwierciedla nowy CiteScore. Redakcja czasopisma pozostaje zdeterminowana, aby utrzymać rosnącą trajektorię. Z każdym rokiem Acta Innovations dąży do dalszego zwiększania swojego wpływu, wykorzystywania nowych odkryć i wnoszenia trwałego wkładu w świat badań i innowacji. Dołącz do autorów artykułów w Acta Innovations  – prześlij swój manuskrypt już dziś!

Newsletter