CBI Pro-Akademia

Aktualności

20 pkt dla Acta Innovations - wysoki poziom naukowy doceniony!

05-03-2019

Czasopismo naukowe Acta Innovations (AI) od momentu powstania jest poświęcone badaniom dotyczącym oddziaływania innowacyjnych technologii na człowieka, społeczeństwo, gospodarkę i środowisko naturalne. Artykuły dotyczą w szczególności innowacji, których prototypy zostały już stworzone i znajdują się na poziomie TRL5 lub wyższym. Od połowy 2012 roku, artykuły są publikowane jedynie w języku angielskim.

W dn. 1 marca 2019 r. projekt CBI Pro-Akademia dotyczący dalszego podnoszenia poziomu naukowego i internacjonalizacji Acta Innovations został zarekomendowany przez Zespół doradczy do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tym samym, na podstawie §10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, publikacjom zawartym w Acta Innovations przypisywane będzie 20 punktów

Serdecznie dziękujemy wszystkim Autorom, Recenzentom oraz Radzie Naukowej Czasopisma za wkład w rozwój naszego kwartalnika. Zapraszamy do nadsyłania artykułów!

 

Newsletter