CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

Wyznaczanie stref ochronnych wokół instalacji służących ochronie środowiska

Data dodania: 2015-01-02
Typ: Artykuły
Języki: angielski

Autor/Autorzy

Anna Oniszk-Popławska

Anna Oniszk-Popławska

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

View more

Abstrakt

Wskazywanie nowych lokalizacji pod inwestycje służące ochronie środowiska (takie jak odnawialne źródła energii czy instalacje przetwarzania odpadów) nie jest zadaniem łatwym. Przedsięwzięciom takim towarzyszą zazwyczaj protesty społeczne z kategorii NIMBY (nie na moim podwórku). W niniejszym artykule przedstawiono procedury, które umożliwią podjęcie dialogu społecznego w zakresie uciążliwych inwestycji, poprzez wyznacza-nie stref ochronnych na przykładzie instalacji fermentacji (biogazowni). W Polsce obawy przed uciążliwością zapachową zostały wskazane jako główna przeszkoda uniemożliwiająca uzyskanie akceptacji społecznej lokalnej ludności dla realizacji tego typu inwestycji. W artykule przybliżono rozwiązania prawne stosowane w innych krajach. Podjęto próbę określenia stref ochronnych przy pomocy procedury uproszczonej jak i modelowania dyspersji zanieczyszczeń zapachowych. Wyniki pracy posłużą do opracowania wytycznych dla planistów prze-strzennych oraz specjalistów ds. ochrony środowiska w Polsce, którzy będą mogli wykorzystać je podczas procedur lokalizacyjnych.

Słowa kluczowe / Tagi

Słowa kluczowe: biogaz, planowanie przestrzenne, strefy ochronne, uciążliwość zapachowa, odory, instalacje przetwarzania odpadów, prognozowanie jakości zapachowej powietrza, odnawialne źródła energii

Pliki do pobrania / Linki

Newsletter