CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

Analiza opłacalności inwestycji o długim cyklu życia na przykładzie polskich elektrowni wiatrowych

Data dodania: 2015-01-02
Typ: Artykuły

Autor/Autorzy

Jakub Woźniak

Jakub Woźniak

View more
Grażyna Paulina Wójcik

Grażyna Paulina Wójcik

Dziedzina nauk rolniczych

View more

Abstrakt

Autorzy przedstawili kryteria wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji dotyczącej budowy farmy wiatrowej w Polsce. Opisano makroekonomiczne aspekty rozwoju sektora energetyki wiatrowej w Polsce. Artykuł powstał w oparciu o liczne artykuły prasowe, naukowe oraz raporty. Ze względu na fakt, iż inwestycje związane z budową farmy wiatrowej cechuje się długim okresem zwrotu do oceny opłacalności autorzy rekomendują metody dyskontowe. Do wyznaczenia stopy dyskontowej proponują wykorzystanie koncepcji średniego ważo-nego kosztu kapitału, do oszacowania wpływu cen świadectw pochodzenia oraz produktywności farmy wiatrowych analizę wrażliwości oraz wartość zagrożoną, do oszacowania wartości zagrożonej koncepcję Cash Flow at Risk.

Słowa kluczowe / Tagi

Słowa kluczowe: energetyka wiatrowa, opłacalność inwestycji, metody dyskontowe, kryterium opłacalności

Pliki do pobrania / Linki

Newsletter