CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

Zarządzanie innowacją w działających firmach typu start-up: poszukiwanie możliwości rozwoju

Data dodania: 2015-01-02
Obszar tematyczny: Otwarte innowacje
Typ: Artykuły
Języki: angielski

Autor/Autorzy

Wojciech Wodo

Wojciech Wodo

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

View more

Abstrakt

W niniejszym artykule skupiono się na zarządzaniu innowacjami w bardzo specyficznym środowisku – działających firmach typu start-up. Oznacza to szereg narzuconych ograniczeń, takich jak limitowane zasoby pieniężne, ludzkie i sprzętowe. Celem badań jest podzielenie się różnymi podejściami do tworzenia innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania. Badania dotyczą wyszukiwania możliwości rozwoju dla małych firm oraz wykorzystania sieci kontaktów i umiejętnego korzystania z efektu synergii tych dwóch pól aktywności. W pracy przedstawione są metody stymulacji wzrostu przedsiębiorstw i budowy wizerunku rzetelnego partnera na rzecz przyszłych współpracy. Zbadano jak zainicjować proces innowacyjny w małym przedsiębiorstwie angażując w niego interesariuszy i wspomagając go zewnętrznymi źródłami finansowymi oraz ludzkimi. Przedstawiono również kilka technik i metodyk marketingowych oraz sprzedażowych, poddano je analizie i opatrzono komentarzem na ile skutecznie sprawdzają się w przypadku badanego rodzaju firm.

Słowa kluczowe / Tagi

Słowa kluczowe: innowacja, przedsiębiorczość, start-up, zarządzanie, biznes i nauka

Pliki do pobrania / Linki

Newsletter