CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

Jednokomórkowe glony jako surowiec dla biorafinerii

Data dodania: 2015-01-02
Typ: Artykuły
Języki: angielski

Autor/Autorzy

Mieczysław Grzesik

Mieczysław Grzesik

View more
Agata Pszczółkowska

Agata Pszczółkowska

View more
Wiktor Pszczółkowski

Wiktor Pszczółkowski

View more
Zdzisława Beata Romanowska-Duda

Zdzisława Beata Romanowska-Duda

View more

Abstrakt

Światowy popyt na energię nieustannie wzrasta, a dostępne złoża paliw kopalnych stopniowo się wyczerpują, co przyczynia się do wzrostu zainteresowania odnawialnymi źródłami energii. Produkcja energii może być opar-ta na wielu alternatywnych paliwach, ale gospodarka materiałowa jest w głównej mierze oparta na biomasie, w szczególności pochodzenia roślinnego. Potencjał konwersji biomasy do użytecznych związków chemicznych jest wystarczający by zastąpić ropę naftową i węgiel. W ostatnich latach stało się jasne, że biopaliwa pierwszej generacji mają mało korzystny bilans energetyczny i prawdopodobni nigdy nie będą odgrywać znaczącej roli w globalnym rynku energetycznym. Lignocelulozowa biomasa jest znacznie tańszym surowcem do produkcji biopaliw, ale nadal nie opracowano wydajnych sposobów jej przetwarzania, które mogłyby znaleźć zastosowa-nie w produkcji przemysłowej na dużą skalę. Jednokomórkowe glony mogą stać się przyszłością zarówno biopaliw jak i produkcji szerokiej gamy związków chemicznych. Lipidy i węglowodany zawarte w ich komórkach stanowić mogą substrat do produkcji biopaliw, a pozostałą część biomasy zawierająca szereg cennych składni-ków, można przetworzyć w rafinowane produkty o szerokim spektrum zastosowań.

Słowa kluczowe / Tagi

Słowa kluczowe: glony, biorafineria, biopaliwa

Pliki do pobrania / Linki

Newsletter