CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

Wykorzystanie instalacji fotowoltaicznych w celu poprawy niezależności energetycznej mleczarni wyposażonej w reaktor bio

Data dodania: 2014-01-02
Typ: Artykuły
Języki: angielski, polski

Autor/Autorzy

Maciej Sibiński

Maciej Sibiński

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

View more

Abstrakt

W artykule podjęto próbę zaprezentowania znaczenia instalacji fotowoltaicznych w poprawie niezależności energetycznej mleczarni wyposażonej w reaktora biogazowy. Skoncentrowano się na: rozwoju technologii fo-­‐ towoltaicznych w kierunku szerszego wykorzystania ogniw słonecznych w przemysłowych instalacjach energetycznych, potencjale energetycznym instalacji fotowoltaicznych w Polsce, magazynowaniu i przetwarza-­‐ niu energii ze źródeł fotowoltaicznych. Podjęto też próbę analizy możliwości zaspokojenia potrzeb energetycznych zakładu mleczarskiego przy wykorzystaniu źródeł fotowoltaicznych.

Słowa kluczowe / Tagi

Słowa kluczowe: instalacje fotowoltaiczne, technologie fotowoltaiczne, magazynowanie i przetwarzanie energii ze źródeł fotowoltaicznych, zakłady mleczarskie

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter