CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

Wizerunek ekologiczny przedsiębiorstwa w kontekście ryzyka społecznego

Data dodania: 2014-01-02
Typ: Artykuły
Języki: angielski, polski

Autor/Autorzy

Dominika Trębacz

Dominika Trębacz

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

View more

Abstrakt

W artykule skoncentrowano się na analizie badań dotyczących stanu świadomości przedsiębiorców w kontek-­‐ ście pracy nad strategią postępowania w kryzysie. Jednocześnie sformułowano zalecenia i sugestie dla przedsiębiorców w zakresie kreowania wizerunku i wykorzystania social media w warunkach kryzysowych.

Słowa kluczowe / Tagi

Słowa kluczowe: wizerunek, wizerunek ekologiczny przedsiębiorstwa, ryzyko społeczne

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter