CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości dla rozwoju biotechnologii w regionie łódzkim

Data dodania: 2014-01-02
Typ: Artykuły
Języki: angielski, polski

Autor/Autorzy

Maria Woźniak-Malczewska

Maria Woźniak-Malczewska

View more

Abstrakt

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości tworzą specyficzną infrastrukturę instytucjonalną w celu umożliwienia rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. W artykule poddano analizie parki naukowo-technologiczne oraz centra transferu technologii. W następnej kolejności zaprezentowano parki naukowo-technologiczne istniejące w Łódzkiem ze zwróceniem uwagi na ich potencjalny wpływ, w rozwoju sektora biotechnologii w regionie.

Słowa kluczowe / Tagi

Słowa kluczowe: biotechnologia, innowacje, ośrodek innowacji i przedsiębiorczości, park naukowotechnologiczny, centrum transferu technologii, przedsiębiorczość

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter