CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

CSR jako źródło przewagi konkurencyjnej i ograniczenia ryzyka biznesowego MMŚP

Data dodania: 2014-01-02
Typ: Artykuły
Języki: angielski, polski

Autor/Autorzy

Jolanta Korkosz-Gębska

Jolanta Korkosz-Gębska

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

View more

Abstrakt

W artykule skoncentrowano się na społecznej odpowiedzialności biznesu, rozumianej jako obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje lub czyjeś czyny albo jako przyjęcie na siebie obowiązku zadbania o coś lub kogoś. Skupiono się na elementach, którymi powinna przejawiać się społeczna odpowiedzialność biznesu, to jest na ukierunkowaniu działalności na aspekty ekonomiczne, ekologiczne i etyczne.

Słowa kluczowe / Tagi

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, biznes, aspekty ekonomiczne, aspekty ekologiczne, aspekty etyczne

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter