CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

Skuteczność promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w świetle opinii ich użytkowników. Model p

Data dodania: 2012-07-02
Typ: Raporty
Języki: angielski, polski

Autor/Autorzy

Adam Jasiński

Adam Jasiński

View more

Abstrakt

Agroturystyka w ostatnich latach stała się jedną z najbardziej popularnych form turystyki. Jej promocja nie jest rzeczą łatwą, przez co większość gospodarstw agroturystycznych nie jest w stanie samodzielnie wypromować swoich usług. Wymaga to specjalnych kwalifikacji i nakładów finansowych. Wyjściem z tej sytuacji wydaje się być wykorzystanie Internetu, dzięki któremu właściciele gospodarstw agroturystycznych mają możliwość skorzystania ze specjalistycznych portali agroturystycznych, gdzie za niewielką opłatą mogą zamieszczać informacje o własnych usługach. Autor badania postanowił bliżej przyjrzeć się tej formie promocji usług agroturystycznych. Tematem jego badania była skuteczność promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w świetle opinii ich użytkowników. Badaniu poddane zostały portale internetowe promujące agroturystykę na terenie województwa łódzkiego. Szczególny nacisk położony został na zbadanie portali należących do organizacji publicznych zajmujących się agroturystyką, w tym Ośrodków Doradztwa Rolniczego, stowarzyszeń agroturystycznych, Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego, Lokalnych Organizacji Turystycznych, gmin, powiatów, Lokalnych Grup Działania i innych instytucji. Dla uzyskania pełniejszego obrazu badania, portale te analizowane były z 3 perspektyw: analizy zawartości przeprowadzonej przez autora badania, opinii właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz opinii prywatnych osób, zainteresowanych skorzystaniem z oferty gospodarstw agroturystycznych i zdobyciem informacji na ich temat przy użyciu internetowych portali agroturystycznych. Badanie wykazało, iż w Internecie odnaleźć można wiele niezintegrowanych portali, zawierających oferty gospodarstw agroturystycznych z województwa łódzkiego. Portale te różnią się funkcjonalnością oraz prezentowanymi ofertami. Brak jest jednego kompleksowego portalu dedykowanego dla regionu łódzkiego. Powoduje to dezorientację użytkowników Internetu oraz trudności z dotarciem do istotnych informacji. Ponadto, autor dostrzegł szereg uchybień dotyczących promocji usług na istniejących portalach agroturystycznych. Jednocześnie, warto podkreślić, iż w ocenie autora, internetowe portale agroturystyczne posiadają o wiele większy potencjał promocji agroturystyki w regionie łódzkim, niż jest obecnie wykorzystywany. W związku z powyższym, w raporcie przedstawiono szereg rekomendacji, które zdaniem autora mogą w znaczącym stopniu poprawić jakość omawianych portali oraz pomóc w opracowaniu nowego kompleksowego portalu agroturystycznego dla regionu, co z kolei będzie skutkowało przyciągnięciem nowych turystów, a zarazem promocją całego województwa łódzkiego.

Pliki do pobrania / Linki

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter