CBI Pro-Akademia

dr inż. Sergii Bespalko

Obszar naukowy:Nauki inżynieryjno-techniczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Dyscyplina naukowa:Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Języki:ukraiński, angielski
Główna afiliacja:CBI Pro-Akademia

Profil

Sergii ukończył z wyróżnieniem Wydział Mechaniczny Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Czerkasach na Ukrainie w 2003 roku. W 2009 r. obronił doktorat z dziedziny fizyki termicznej i elektrociepłownictwa przemysłowego w Kijowskim Instytucie Politechnicznym – Narodowej Politechnice Ukrainy. W latach 2010-2021 pełnił funkcję docenta w Katedrze Technologii Energetycznych na Państwowym Uniwersytecie Technicznym w Czerkasach. Jest współautorem wielu projektów badawczo-wdrożeniowych finansowanych przez ukraińskie Ministerstwo Edukacji i Badań, w ramach których współtworzył m.in. technologię wolumetrycznego bezkontaktowego ogrzewania płynów, a także aparaturę do produkcji paliwa wodnego oraz emulsji zmiennofazowych. Od 2011 r. jest członkiem Akademii Energii i Środowiska Anhaltu e.V., będąc zaangażowanym w organizację Międzynarodowego Letniego Uniwersytetu Nauk o Środowisku, który odbywa się w Niemczech i na Węgrzech, a także w prowadzenie wykładów dotyczących wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych dla międzynarodowych grup studentów. Jest współtwórcą patentu na "Apparatus for the Dynamical Calibration of Pressure Sensors". 

W 2020 roku Sergii uzystkał stypendium naukowe polskiej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu im. Ulama - Seal of Excellence, w ramach którego w CBI Pro-Akademia realizuje projekt pt. „Hydrogen Production by Plasma Electrolysis Process for Renewable Electricity Storage” (akronim: PLASMAHYDROGEN). Jest także członkiem zespołu badawczego realizującego polsko-omański projekt WASTE4H2

Profil naukowy Sergiego: http://orcid.org/0000-0002-7542-5498​​

Ekspert w projektach

PLASMAHYDROGEN
Produkcja wodoru poprzez elektrolizę plazmowej dla magazynowania energii elektrycznej z OŹE

WASTE4H2
Symultaniczne Oczyszczanie Ścieków i Generowanie Wodoru poprzez Elektrolizę Plazmową Roztworu (...)

Newsletter