CBI Pro-Akademia

dr hab. inż. Magdalena Grębosz

Obszar naukowy:Nauki społeczne
Dyscyplina naukowa:Nauki o zarządzaniu i jakości
Główna afiliacja:Politechnika Łódzka

Profil

Dr hab. inż. Magdalena Grębosz, prof. PŁ –  absolwentka International Faculty of Engineering w Politechnice Łódzkiej oraz Université Jean Moulin w Lyonie. Obecnie pracownik Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Prowadzi zajęcia z marketingu, zarządzania marką, zarządzania produktem oraz badań rynku, w języku angielskim, francuskim i polskim. Odbyła liczne staże zagraniczne m.in. na uczelniach we Francji, we Włoszech, w Portugalii, na Słowacji, czy w Wielkiej Brytanii. Visiting Professor w kilku uczelniach europejskich, m.in. ESIEE Paris, czy IUT Nantes. W swojej pracy badawczej koncentruje się na wybranych aspektach zarządzania marką i marketingu międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania marką na rynku międzynarodowym, marketingu nostalgii, co-brandingu i strategii komunikacji marketingowej. Autorka ponad 100 publikacji naukowych, m.in. monografii, artykułów w czasopismach i rozdziałów w monografiach. Aktywnie uczestniczy w polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. W ostatnich latach zarządzała projektami badawczymi o międzynarodowym charakterze, finansowanymi z funduszy krajowych i zagranicznych (m.in. NCN, MNiSW, Ambasada Francji). Członek Rad Programowych krajowych i zagranicznych konferencji naukowych oraz kilku czasopism z obszaru zarządzania. Członek międzynarodowej Sieci Badawczej PGV (Pays du Groupe de Vysehrad), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu oraz międzynarodowego stowarzyszenia Academy of Management. Łączy pracę naukowo-dydaktyczną z działalnością doradczą, przede wszystkim na rzecz firm francuskich.

Link do strony www eksperta: https://orcid.org/0000-0001-8339-2270

Newsletter