CBI Pro-Akademia

prof. dr hab. Gerasimos Lyberatos

Obszar naukowy:Nauki ścisłe i przyrodnicze
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Dyscyplina naukowa:Inżynieria chemiczna
Główna afiliacja:Ateńska Politechnika Narodowa

Profil

Prof. Gerasimos Lyberatos aktualnie jest profesorem Szkoły Inżynierii Chemicznej Narodowej Politechniki Ateńskiej oraz współpracownikiem Instytutu Inżynierii Chemicznej i Wysokotemperaturowych Procesów Chemicznych (Fundacja Badań i Technologii Hellas). Tytuł licencjata obronił na MIT, a magisterium i doktorat – w szkole CALTECH w USA, po czym pełnił funkcję asystenta i adiunkta na Uniwersytecie Florydy. W 1990 r. objął stanowisko adiunkta na Uniwersytecie w Patras w Grecji, gdzie w 1993 r. otrzymał tytuł profesorski. W 2011 r. przeniósł się na Narodową Politechnikę Ateńską. W obręb jego zainteresowań badawczych wchodzi waloryzacja odpadów organicznych do produkcji energii i materiałów, wstępna obróbka biomasy lignocelulozowej (termiczna, chemiczna, enzymatyczna, mikrobiotyczna) dla wykorzystania odpadów, fermentacja beztlenowa do produkcji biogazu z biomasy i odpadów, produkcja biowodoru poprzez ciemną fermentację kwaśną, produkcja bioetanolu, mikrobiologiczne ogniwa paliwowe, produkcja biopolimerów (polihydroksyalkanianów) z biomasy i odpadów, alternatywne paliwa dla branży cementowej, dwufazowe bioreaktory do oczyszczania ścieków przemysłowych, losy i wpływ nowych związków zanieczyszczających środowisko, przetwórstwo odpadów stałych i niebezpiecznych. Ma w dorobku ponad 170 publikacji w międzynarodowych recenzowanych czasopismach, a także ponad 280 wystąpień na międzynarodowych konferencjach, 9 rozdziałów w książkach oraz dwie książki. Koordynował i kierował ponad 60 krajowymi i europejskimi projektami badawczymi. Był promotorem 35 prac doktorskich oraz organizatorem dwóch konferencji międzynarodowych. Organizował także i kierował programem studiów podyplomowych kierunku “przetwórstwo odpadów stałych” na Helleńskim Uniwersytecie Otwartym. Jest on także redaktorem czasopisma Journal of Hazardous Materials (Elsevier) a także redaktorem współpracującym Waste and Biomass Valorization (Springer) oraz GNEST.

Link do strony www eksperta: http://orcid.org/0000-0003-1663-4035

Newsletter