CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński

Obszar naukowy:Nauki inżynieryjno-techniczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Języki:angielski, polski

Profil

Pracownik naukowy Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Polietchniki Łódzkiej. Ekspert w zakresie ochrony powietrza i gospodarki odpadami, w szczególności w zakresie spalania odpadów oraz ocen oddziaływania na środowisko. Specjalizuje się w prawnych uwarunkowaniach ochrony środowiska, normalizacji w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, a także systemach zarządzania ochroną środowiska (ISO 14000). Autor licznych publikacji naukowych i opracowań.

Ekspert w projektach

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej

Newsletter