CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

mgr inż. Piotr Popławski

Profil

Absolwent „Mechanical Engineering & Applied Computer Science” w Centrum Kształcenia Międzynarodwego (International Faculty of Engineering) Politechniki Łódzkiej. Obecnie doktorant w Instytucie Maszyn Przepływowych PŁ. Pracuje nad projektem turbiny wiatrowej do 1 kW do zastosowania w domu jednorodzinnym. Uczestnik „Zintegrowanego Projektu Rozwoju Doktorantów”. Zajmuje się energetyką wiatrową, spalaniem biomasy oraz badaniami nad gromadzeniem wodoru. Uczestniczy w projekcie hybrydowej elektrociepłowni planowanej w Daszynie.

Ekspert w projektach

Opracowanie wstępnych założeń koncepcyjnych dla budynku pasywnego przeznaczonego na nową siedzibę WFOŚiGW w Łodzi

Newsletter