CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

dr Alicja Zawadzka

Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Profil

Doktor Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, spec. inżynieria środowiska. Adiunkt na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej w Katedrze Systemów Inżynierii Środowiska. Autorka i współautorka ponad 100 publikacji i referatów.

Ekspert w projektach

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej

Newsletter