CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

dr hab. inż. Jerzy Skrzypski

Obszar naukowy:Nauki inżynieryjno-techniczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Profil

Profesor Politechniki Łódzkiej, Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Kierunki badawcze: ochrona atmosfery i klimatu, zarządzanie środowiskiem, gospodarka odpadami, techniczne metody ochrony zasobów wody, modelowanie rozprzestrzenienia się zanieczyszczeń. Zainteresowania naukowe to m.in. meteorologiczne i klimatyczne uwarunkowania kształtowania się pól imisji zanieczyszczeń powietrza oraz zagospodarowanie przestrzenne jako instrument ochrony atmosfery. Autor i współautor ponad 150 publikacji naukowych.

Ekspert w projektach

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej

Newsletter