CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

mgr Justyna Królikowska

Obszar naukowy:Nauki społeczne
Dyscyplina naukowa:Ekonomia i finanse
Języki:angielski, polski

Profil

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskała tytuł magistra ekonomii na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym oraz zdobyła certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia, wydany przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej. W chwili obecnej uczestniczka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Łódzkim oraz pracownik BRE Banku SA.

Ekspert w projektach

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej

Newsletter