CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

dr Leszek Karski

Obszar naukowy:Nauki społeczne
Dyscyplina naukowa:Nauki prawne
Języki:angielski, polski

Profil

Autor ponad 80 artykułów, głównie z zakresu prawa energetycznego i prawa zmian klimatu. Autor licznych ekspertyz, między innymi dla Komisji Sejmowych i Senackich, Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Gospodarki. Współautor projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących sektora energetycznego. Był ekspertem Krajowej Agencji Poszanowania Energii oraz ekspertem koordynującym prace Zespołu Konwencji i Porozumień Międzynarodowych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie Kierownik Zakładu Prawa Ochrony Środowiska w Katedrze Prawa i Zarządzania Środowiskiem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Ekspert w projektach

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej

Newsletter