CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

dr inż. Paweł Gołębiowski

Obszar naukowy:Nauki inżynieryjno-techniczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Dyscyplina naukowa:Inżynieria mechaniczna

Profil

Ekspert ds. cieplnych. Obecnie Product Manager Instalacji Solarnych w firmie ERGOM. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, specjalność Aparatura Przemysłowa. Pracownik PŁ, Instytutu Techniki Cieplnej, a także Wydziału Inżynierii Chemicznej. Adiunkt i Kierownik Pracowni Instytutu Włókiennictwa Pracowni Energetycznej.

Ekspert w projektach

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej

Newsletter