CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

prof. dr hab. inż. Marek Dziubiński

Obszar naukowy:Nauki inżynieryjno-techniczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Dyscyplina naukowa:Inżynieria chemiczna

Profil

Ekspert w dziedzinie przepływów układów wielofazowych oraz niekonwecjonalnych żródeł energii. Współpracownik Geotermii Mazowieckiej S.A. Autor i współautor ponad 200 publikacji i referatów naukowych, 3 monografii oraz 6 podręczników akademiackich. Członek Podsekcji Przepływów Wielofazowych Komitetu Mechaniki Płynów PAN oraz członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Laureat wielu nagród, w tym nagrody Ministerstwa Edukacji Narodowej. Obecnie Kierownik Katedry Inżynierii Chemicznej Politechniki Łódzkiej.

Ekspert w projektach

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej

Newsletter