CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

mgr Paulina Dziołak

Języki:angielski, polski, francuski

Profil

Absolwentka kierunku ochrona środowiska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z 2008 roku. W 2008 roku rozpoczęła studia doktoranckie na UKSW prowadząc ćwiczenia audytoryjne z przedmiotu „Technologie stosowane w ochronie środowiska”. Jest założycielką Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Recyklingu. Opublikowała (jako współautor) prace z zakresu biopaliw drugiej generacji oraz technologii biorafineryjnych w periodykach naukowych oraz wystąpiła z referatami na pięciu konferencjach naukowych. Bierze udział w przygotowaniu projektu badawczego z zakresu biorafinerii.

Absolwentka kierunku ochrona środowiska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z 2008 roku. W 2008 roku rozpoczęła studia doktoranckie na UKSW prowadząc ćwiczenia audytoryjne z przedmiotu „Technologie stosowane w ochronie środowiska”. Jest założycielką Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Recyklingu. Opublikowała (jako współautor) prace z zakresu biopaliw drugiej generacji oraz technologii biorafineryjnych w periodykach naukowych oraz wystąpiła z referatami na pięciu konferencjach naukowych. Bierze udział w przygotowaniu projektu badawczego z zakresu biorafinerii.

Ekspert w projektach

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej

Newsletter