CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

dr hab. inż. Marek Bartosik

Obszar naukowy:Nauki inżynieryjno-techniczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Dyscyplina naukowa:Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Profil

Profesor nadzwyczajny Politechniki Łódzkiej, kierownik Katedry Aparatów Elektrycznych. Specjalista w zakresie aparatów elektrycznych, w szczególności teorii i techniki łączenia elektroenergetycznych obwodów prądu stałego i przemiennego w powietrzu i w próżni, ultraszybkiego wyłączania silnych prądów stałych w próżni, a także w zakresie problematyki globalnego kryzysu energetycznego związanego z wyczerpywaniem pierwotnych źródeł energii. Członek zwyczajny oraz Wiceprezes Akademii Inżynierskiej w Polsce. Naukowiec, wynalazca, Złoty Inżynier Pięciolecia 2003 – 2007. Laureat kilkudziesięciu nagród międzynarodowych i krajowych za wynalazki wdrożone do praktyki gospodarczej.

Ekspert w projektach

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej

Newsletter