CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

mgr inż. Katarzyna Sobótka

Obszar naukowy:Nauki inżynieryjno-techniczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Dyscyplina naukowa:Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Języki:angielski, polski

Profil

Ekspert ds. energetycznych - energii ze źródeł odnawialnych. Absolwentka Politechniki Warszawskiej oraz RES - the School for Renewable Energy Science w Islandii ze specjalnością Fuel Cells and Hydrogen Technology. W chwili obecnej zawodowo związana z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawchych UE przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN jako koordynator obszarów Energia i Euratom-Fission w 7. Programie Ramowym. Stypendystka kilku ośrodków zajmujących się problematyką odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska w Europie i w Stanach Zjednoczonych, m.in.: Niemieckiego Centrum Badań nad Biomasą w Lipsku oraz Connecticut Global Fuel Cell Center przy Uniwersytecie w Connecticut, USA. Laureatka nagród międzynarodowych, takich jak International Partnership for Hydrogen Economy oraz Niemieckiej Federalnej Fundacji Środowisko DBU.

Ekspert w projektach

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej

Newsletter