CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

Maria Wojtecka

Obszar naukowy:Nauki humanistyczne, Nauki społeczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych
Języki:angielski, polski, hiszpański
Główna afiliacja:CBI Pro-Akademia

Profil

Maria Wojtecka jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, Katedry Informatologii i Bibliologii. Specjalizuje się w tematyce architektury informacji, uczestniczyła w projektach, poświęconych tworzeniu aplikacji internetowych i baz danych, administrowania bazami danych, Design Thinking, kampaniom w social mediach. Pełni funkcję Sekretarza Technicznego Acta Innovations.

Ekspert w projektach

Podniesienie poziomu naukowego i umiędzynarodowienia Acta Innovations

Newsletter