CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

inż. Rafał Majzer

Obszar naukowy:Nauki inżynieryjno-techniczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Dyscyplina naukowa:Inżynieria mechaniczna
Języki:angielski, polski
Główna afiliacja:CBI Pro-Akademia

Profil

Inż. Rafał Majzer jest absolwentem Mechaniki i Budowy Maszyn na Politechnice Łódzkiej.  Specjalizuje się w projektowaniu nowych konstrukcji z wykorzystaniem oprogramowania Autodesk Inventor i Solidworks. Do Zespołu CBI Pro-Akademia dołączył w 2018. Jest zaangażowany w realizację projektów B+R w Laboratorium Biomasy i Waloryzacji Odpadów. 

Ekspert w projektach

CoCOATEX
Opracowanie zintegrowanej technologii oczyszczania ścieków przemysłu włókienniczego

MISCOMAR+
Biomasa miskanta z terenów marginalnych i zanieczyszczonych PLUS

SmartFood
Angażowanie mieszkańców
w różnorodność żywnościową w miastach

Newsletter