CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

dr hab. Victoria Khaustova

Obszar naukowy:Nauki społeczne
Dyscyplina naukowa:Ekonomia i finanse
Główna afiliacja:Ukraińska Akademia Nauk

Profil

Viktoriia Ye. Khaustova jest obecnie kierownikiem Oddziału Polityki Przemysłowej i Innowacyjnego Rozwoju w Centrum Badań nad Problemami Rozwoju Przemysłowego Ukraińskiej Akademii Nauk w Charkowie.

W 1991 r. uzyskała ona tytuł magistra o specjalizacji “systemy informacyjne w zarządzaniu” na Charkowskim Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym im. S. Kuznieca. W 2001 r. obroniła rozprawę i uzyskała stopień doktora ekonomii w specjalizacji ”symulacja ekonomiczna i matematyczna”, a w 2015 r. – stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w specjalizacji „gospodarka narodowa”. Głównymi obszarami jej badań są: krajowa polityka przemysłowa oraz specyfika i priorytety narzędzi jej kształtowania i wdrażania.

Podczas swojej kariery zawodowej dr Khaustova zajmowała następujące stanowiska w ukraińskich organizacjach: specjalista od consultingu w departamencie rozwoju i wspierania projektów inwestycyjnych w ponadregionalnym stowarzyszeniu AEK, rzeczoznawca w Charkowskiej Wymianie Handlowej. Pracowała także 15 lat jako zastępca dyrektora w wydawnictwie "INZHEK". 

Od 2001 r. dr Khaustova prowadzi również działalność na polu nauczania. Obecnie zajmuje stanowisko profesora w Katedrze Finansów i Kredytów Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury.

Pracując w Centrum Badań nad Problemami Rozwoju Przemysłowego Ukraińskiej Akademii Nauk w Charkowie od 2007 r., dr Khaustova zdobyła znaczne doświadczenie jako badacz i analityk. Jej główne zainteresowania skupiają się w następujących obszarach: polityka przemysłowa, polityka klastrowa i platformy technologiczne, modelowanie ekonomiczne społecznych i gospodarczych systemów i procesów, procesy integracyjne w gospodarce. Jest autorką ponad 170 prac naukowych, w tym jednej monografii indywidualnej, 8 monografii zbiorowych, 39 rozdziałów w monografiach zbiorowych, ponad 80 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz ponad 35 abstraktów konferencyjnych. Dr. Khaustova była promotorką siedmiu skutecznie obronionych rozpraw doktorskich.

Od 2002 r. dr Khaustova jest redaktorem wykonawczym międzynarodowego czasopisma naukowego Business Inform (Ukraina), od 2009 r. - redaktorem wykonawczym międzynarodowego czasopisma naukowego The Problems of Economy (Ukraina), a od 2016 r. – członkiem rady redakcyjnej międzynarodowego czasopisma naukowego Innovative Economics and Management (Gruzja).

Link do strony www eksperta: http://orcid.org/0000-0002-5895-9287

Newsletter