CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

prof. dr hab. Mykola Kyzym

Języki:ukraiński

Profil

Edukacjа:

 • 1976 – 1981, studia na wydziale inżynieryjno-ekonomicznym na kierunku „Ekonomia, Organizacja Przemysłowości Budowy Maszyn” (Charkowski Inżynieryjno-ekonomiczny Instytut, oraz Narodowy Ekonomiczny Uniwersytet w Charkowie im. S. Кuznieca, Ukraina);
 • 1982 – 1984, studia aspiranckie (Inżynieryjno-ekonomiczny Instytut w Charkowie);
 • 1997 – 2000, studia doktorskie (Narodowy Uniwersytet im. W.N. Karazina w Charkowie, Ukraina).

Stopnie naukowe i tytuły:

 • 1984 – doktor nauk ekonomicznych z specjalności „Ekonomia, Organizacja i Zarządzanie Gospodarką” (Inżynieryjno-ekonomiczny Instytut w Charkowie);
 • 2001 – doktor habilitowany nauk ekonomicznych z specjalności "Przedsiębiorczość, Zarządzanie i Marketing" (Narodowy Uniwersytet im. W.N. Karazina w Charkowie);
 • 2003 – docent na katedrze cybernetyki ekonomicznej i ekonomii stosowanej (Narodowy Uniwersytet im. W.N. Karazina);
 • 2005 – profesor na katedrze bankowości (Narodowy Ekonomiczny Uniwersytet w Charkowie im. S. Кuznieca);
 • 2015 – członek korespondent Akademii Nauk Ukrainy (UAN).

Doświadczenie badawcze:

 • 1981 – 1985, inżynier, starszy naukowy współpracownik sektora naukowo-badawczego (Charkowski Inżynieryjno-ekonomiczny Instytut);
 • 2003 – 2005, kierownik laboratorium badań naukowych socjalnych i ekonomicznych problemów społeczeństwa (Narodowy Ekonomiczny Uniwersytet w Charkowie im. S. Кuznieca);
 • 2006 – do dziś, Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Problemów Rozwoju Przemysłowego AN Ukrainy;
 • Członek komisji ds. premii państwowych w dziedzinie nauki i techniki;
 • Naczelny redaktor czasopisma naukowego “Problemy Ekonomii”;
 • Redaktor naukowy czasopisma “Biznes-Inform”;
 • Członek redakcji czasopism naukowych “Regionalna Ekonomia”, “Ekonomia Rozwoju”.

Doświadczenie w polityce publicznej:

 • 1986 – 1988, zastępca przewodniczącego Departamentu Cen (Charkowski Obwodowy Komitet Wykonawczy);
 • 1997, wykonujący obowiązki kierownika Sektora Paliw i Energetyki Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej.

Doświadczenie w dydaktyce:

 • 1981 – 1982, stażysta wykładowca na Charkowskim Inżynieryjno-ekonomicznym Instytucie;
 • 2000 – 2003, docent katedry cybernetyki ekonomicznej na Narodowym Uniwersytecie im. W.N. Karazina;
 • 2004 – 2008, profesor katedry bankowości na Charkowskim Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym im. S. Kuznieca;
 • 2009 – do dziś, profesor katedry ekonomii regionalnej na Charkowskim Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym im. S. Kuznieca.

Doświadczenie w przemyśle:

 • 1985 – 1986, zastępca kierownika planowo-ekonomicznego wydziału w Zakładzie  Budownictwa Obrabiarek im. S.W. Kosiora w Charkowie;
 • 1988 – 1991, zastępca kierownika gospodarczego w Zakładzie Badawczym Koksochemii w Charkowie;
 • 1991, Dyrektor Generalny, Prezes Stowarzyszenia, Charkow;
 • 1991 – 1993, Prezes firmy konsultingowej, Charkow;
 •  1992 – 1993, Wiceprezydent ds. planowania strategicznego Koncernu „Era”, Charków;
 • 1993 – 2003, prezes zarządu, zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej banku komercyjnego w Charkowie.

Nagrody:

 • 2005 – odznaczony odznaką „Za Wybitne Osiągnięcia Naukowe” przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy;
 • 2009 – odznaczony przez Charkowską Radę Obwodową Podziękowaniem za znaczący wkład w rozwój nauki z okazji 90-lecia założenia Akademii Nauk Ukrainy;
 • 2009 – tytuł honorowy «Zasłużony Ekonomista Ukrainy”;
 • 2010 – odznaczony przez Charkowską Radę Obwodową Podziękowaniem za znaczący wkład w rozwój nauki;
 • 2011 – odznaczony medalem jubileuszowym „Dwadzieścia lat Niepodległości Ukrainy”;
 • 2013 – odznaczony orderem „Za Zasługi III Stopnia”;
 • 2014 – laureat nagrody Akademii Nauk Ukrainy imienia M.I. Tugan-Baranowskiego za serię prac „Zaawansowane elementy technologiczne w polityce przemysłowej Ukrainy”.

Zainteresowania badawcze:

 • stowarzyszenie Ukrainy z Unią Europejską, możliwe kierunki rozwoju i współpracy;
 • model państwa, kryzys i reformacja;
 • zjawiska kryzysowe w gospodarce i ich wczesne rozpoznanie;
 • bezpieczeństwo energetyczne i efektywność energetyczna gospodarki;
 • polityka przemysłowa i priorytetowe obszary modernizacji gospodarczej; 
 • kształtowanie konkurencyjności gospodarki narodowej i bezpieczeństwa ekonomicznego państwa.

Jest autorem ponad 350 prac naukowych, m.in. 127 – monografii, oraz ponad 200 artykułów w renomowanych czasopismach naukowych.

Link do strony www eksperta: http://orcid.org/0000-0001-8948-2656

Newsletter