CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

dr inż. Krzysztof Fuzowski

Obszar naukowy:Nauki inżynieryjno-techniczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Dyscyplina naukowa:Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, Inżynieria chemiczna
Języki:angielski, polski

Profil

Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii chemicznej w ochronie środowiska, absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Ekspert w dziedzinie modelowania kotłów fluidalnych oraz nowych technologii energetycznych. Certyfikowany Project Manager. Autor kilku publikacji naukowych, współautor dwóch monografii naukowych. Recenzent i ekspert Ministerstwa i Nauki Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Gospodarki w ocenie projektów badawczo - rozwojowych z obszaru energetyki, ochrony środowiska, inżynierii chemicznej i procesowej, ekspert Narodowego Programu Foresight \"Polska 2020\". Obecnie pracuje w jednej ze Spółek Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

Ekspert w projektach

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej

Newsletter