CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

dr inż. Francesco Paolo Lamacchia

Profil

Dr Francesco Paolo Lamacchia uzyskał tytuł magistra w zakresie inżynierii lądowej z wyróżnieniem (Politechnika Bari). W 2008 roku uzyskał doktorat z inżynierii strukturalnej, sejsmicznej i geotechnicznej Politechniki w Mediolanie. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w nauczaniu na poziomie szkolnictwa wyższego w wielu ośrodkach prywatnych i publicznych, a także w Szkole Budownictwa i Architektury na Politechnice w Mediolanie. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w 2011 roku był współzałożycielem pierwszej krajowej sieci dla budynków o zerowym zużyciu energii we Włoszech i w 2014 roku stał się jego prezesem. Począwszy od roku 2015 jest także zastępcą Wiceprezesa Instytutu BIM we Włoszech. Kompetencje i zainteresowania Francesco koncentrują się na zagadnieniach budynków o zerowym zużyciu energii lub zrównoważonych budynków o innowacyjnej konstrukcji (rozwiązania zrównoważonego rozwoju w całym cyklu życia i lepszej jakości powietrza w pomieszczeniach) w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.

Ekspert w projektach

Łódzkie Energetyczne

Newsletter