CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

dr inż. Krzysztof Biernat

Obszar naukowy:Nauki inżynieryjno-techniczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Dyscyplina naukowa:Inżynieria materiałowa
Języki:angielski, polski

Profil

Specjalista w zakresie termodynamiki chemicznej procesów zachodzących w środowisku oraz technologii wytwarzania, oceny jakości i użytkowania płynów eksploatacyjnych, w tym biopaliw. Rzeczoznawca w zakresie gospodarki paliwowo-energetycznej. Autor ponad 200 publikacji z zakresu właściwości i uwarunkowań eksploatacyjnych paliw, biopaliw i innych płynów eksploatacyjnych oraz ochrony środowiska. Koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów. Pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ekspert w projektach

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej

Newsletter