CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

prof. dr hab. Bogdan Włodarczyk

Dyscyplina naukowa:Nauki o Ziemi i środowisku

Profil

Obecnie pracownik Uniwersytetu Łódzkiego na stanowisku profesora w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu. Współautor wielu przewodników oraz podręczników. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie turystyki. Członek zespołu ekspertów ds. badań konsumentów usług turystycznych w regionie przy Polskiej Organizacji turystycznej oraz Członek komitetu wdrożeniowego planu rozwoju turystyki przy Marszałku Województwa Łódzkiego.

Ekspert w projektach

Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Newsletter