CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

dr hab. Jolanta Wojciechowska

Dyscyplina naukowa:Nauki o Ziemi i środowisku

Profil

Pracownik naukowy w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. Reprezentuje sobą wieloletnie doświadczenie związane zarówno z branżą turystyczną jak i z doradczą oraz szkoleniową. Brała udział w wielu projektach m.in. \\\"Skala ruchu turystycznego i symulacja przychodów z turystyki w gminach nadpilicznych\\\". Swoją rozprawę habilitacyjną poświęciła zagadnieniom związanym z procesami i uwarunkowaniami rozwoju agroturystyki w Polsce.

Ekspert w projektach

Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Newsletter