CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

dr Lucyna Wachecka-Kotkowska

Dyscyplina naukowa:Nauki o Ziemi i środowisku

Profil

Adiunkt Katedry Badań Czwartorzędu, Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Udziela doradztwa z dziedziny geografii turyzmu, geoturystyki (waloryzacja przyrody nieożywionej województwa łódzkiego do celów rozwoju turystyki). Współpracowała z Urzędem Marszałkowskim przy opracowaniu merytorycznej koncepcji, sygnatur, opisu oraz Mapy geoturystycznej województwa łódzkiego. Panelistka konferencji \\\"Obiekty geoturystyczne województwa łódzkiego\\\". Autorka książki Centralny Łuk Turystyczny - projekt współpracy samorządów lokalnych i firm.

Ekspert w projektach

Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Newsletter