CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

dr hab. Juliusz Twardy

Dyscyplina naukowa:Nauki o Ziemi i środowisku

Profil

Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie pracuje w Katedrze Badań Czwartorzędu. Autor licznych rozpraw i prac naukowych powiązanych z tematyką geografii turyzmu. Ma w swoim dorobku naukowym liczne publikacje naukowe, współpracę z partnerami z poza granic Polski na rzecz rozwoju turystyki w naszym kraju.

Ekspert w projektach

Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Newsletter