CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

prof. dr hab. Andrzej Szromnik

Obszar naukowy:Nauki społeczne
Dyscyplina naukowa:Nauki o zarządzaniu i jakości

Profil

Kierownik Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, deklaruje udzielenie doradztwa z dziedziny marketingu. Wieloletni wykładowca uczelni wyższych, w zakres omawianych przez niego zagadnień wchodzą między innymi ekspertyzy i doraadztwo w  zakresie marketingu regionalnego, publikował  pracę naukowe w prasie naukowej polskiej i zagranicznej, między innymi: Współczesne obszary marketingu, Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpierczeniowego, Marketing terytorialny - miasto i region na rynku. Może pochwalić się wpółpracą z Urzędem Marszałkowskim z zakresu Opiniowania strategii promocji miasta Krakowa i województwa małopolskiego, piastował również stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej Gliwickiej Agencji Turystycznej SA.

 

Ekspert w projektach

Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Newsletter