CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

dr Andrzej Stasiak

Dyscyplina naukowa:Nauki o Ziemi i środowisku

Profil

Absolwent Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi. Ekspert w dziedzinie geografii turyzmu. Autor wielu podręczników i współautor ponad 20 publikacji z zakresu szeroko pojętego turyzmu. Od roku 2000 prowadzi także zajęcia w WSTH w Łodzi. Bierze także udział w badaniach nad potencjałem turystycznym gminy Sulejów.

Ekspert w projektach

Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Newsletter