CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

dr Bartłomiej Kurzyk

Obszar naukowy:Nauki społeczne
Dyscyplina naukowa:Nauki o zarządzaniu i jakości

Profil

Doktor nauk ekonomicznych, aktualnie piastuje stanowisko adiunkta na Uniwersytecie Łódzkim, posiada kompleksową wiedzę z zakresu metodologii realizacji badań z aspektem aplikacyjnym. Wieloletni wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, prowadzi program na licencjach University of Texas, Austin USA. Konsultant, doradca, koordynator wielu projektów o charakterze marketingowym i doradczym. Autor uznanych w Polsce prac naukowych głównie z tematyki wykorzystania nowych kanałów komunikacyjnych w marketingu.

Ekspert w projektach

Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Newsletter