CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

dr Marta Hereźniak

Obszar naukowy:Nauki społeczne
Dyscyplina naukowa:Nauki o Ziemi i środowisku, Nauki o zarządzaniu i jakości

Profil

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, obecnie jest Adiunktem Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada rozległą wiedzę z dziedziny geografii turyzmu, w dorobku jej prac naukowo-badawczych można znaleźć takie projekty jak \\\"Marka dla Polski\\\", \\\"Marka dla Łodzi\\\", budowanie marki narodowej w ujęciu narzędziowym. Autorka licznych publikacji w języku polskim i angielskim. Panelistka wielu konferencji o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Ekspert w projektach

Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Newsletter