CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

prof. dr hab. Czesław Domański

Obszar naukowy:Nauki społeczne
Dyscyplina naukowa:Ekonomia i finanse

Profil

Kierownik Katedry Metod Statystycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, posiada rozległą wiedzę na temat realizacji badań naukowych z aspektem aplikacyjnym. Autor licznych uznanych na świecie publikacji i książek naukowych. Panelista i uczestnik wielu konferencji regionalnych i międzynarodowych.

Ekspert w projektach

Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Newsletter