CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

dr Barbara Dańska-Borsiak

Obszar naukowy:Nauki społeczne
Dyscyplina naukowa:Ekonomia i finanse

Profil

Uniwersytet Łódzki. Adiunkt Katedry Ekonometrii Przestrzennej. Posiada rozległą wiedzę z dziedziny metodologii realizacji badań naukowych z aspektem aplikacyjnym, ekonometrycznych modeli panelowych. Prowadzi aktywnie zajęcia na Uniwersytecie z dziedziny Statystyki, Ekonometrii, Analizy danych panelowych i wielowymiarowych, ekonometryczne modele regionów. Autorka wielu publikacji z dziedziny ekonometrii, statystyki, analiz prób czasowo-przekrojowych, zastosowania modeli grawitacji. Panelistka licznych konferencji regionalnych i międzynarodowych.

Ekspert w projektach

Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Newsletter