CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

mgr Jolanta Śledzińska

Dyscyplina naukowa:Nauki o Ziemi i środowisku

Profil

Sekretarz Zarządu Głównego PTTK ds. Promocji i Kontaktów Zewnętrznych. Deklaruje przeprowadzenie doradztwa w następujących obszarach tematycznych: geografia turyzmu. Od ponad dekady zajmuje się zagadnieniami turystycznymi, rozpoczeła współpracę z PTTK już w 1986 roku, do jej zadań należało opracowywanie strategii rozwoju wypoczynku i sportu województwa. Organizowała i prowadziła warsztaty dla kardy PTTK, gospodarstw agroturystycznych. Brała udział w organizacji imprez turystyczno=-sportowych interacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Przedstawiciel PTTK w pracach grupy roboczej ds. zwiększenia udziału Polaków w turystyce krajowej.

Ekspert w projektach

Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Newsletter