CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

mgr Małgorzata Tokarska

Dyscyplina naukowa:Nauki o Ziemi i środowisku

Profil

Właścicielka Accessible Poland Tours Biuro Podróży Dla Osób Niepełnosprawnych, deklaruje przeprowadzenie doradztwa z zakresu praktycznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych branży turystycznej i usług powiązanych. Od 2008 organizatorka wyjazdów indywidualnych i grupowych dla osób niepełnosprawnych i starszych z różnym rodzajami niepełnosprawności, od 2010 licencjonowany pilot wycieczek krajowych i zagranicznych, od 2010 członek European Network for Accessible Tourism.

Ekspert w projektach

Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Newsletter