CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

Małgorzata Peretiatkowicz-Czyż

Obszar naukowy:Nauki społeczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk społecznych
Dyscyplina naukowa:Nauki socjologiczne

Profil

Koordynatorka projektów Fundacji TUS. Jest ekspertem praktycznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych branży turystycznej i usług powiązanych. Ma bogate doświadczenie w dostosowywaniu branży turystycznej do potrzeb niepełnosprawnych, koordynowała takie projekty jak Mobidat. Niepełnosprawnik po Warszawie.

Ekspert w projektach

Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Newsletter